top of page

Managementul educaţiei incluzive

21 - 25 mai 2024

Conferință Zoom

Program

I zi

21 mai 2024

15:00 - 17:00

Aurica BUZENCO, dr. lect. univ., UPS „Ion Creangă”
Educația incluzivă - parte integrantă a paradigmei Educație pentru toți. Particularități și principii, strategii de integrare și incluziune a copiilor cu CES în medii educaționale obișnuite


Doina ADAȘAN, psiholog, logoped, director executiv CDT „Scăpărici”, mun. Chișinău
Strategii didactice implementate în grupele incluzive, din perspectiva inteligențelor multiple


Victoria MAXIMCIUC, dr., conf. univ., UPS „Ion Creangă”
Adaptarea copiilor cu tulburarea din spectrul autist la instituțiile de învățământ

Detalii despre eveniment

Pentru detalii accesați formularul de înregistrare: https://forms.gle/CQH3w5Be1AsnPDrYA


Zoom Meeting
Managementul educației incluzive
https://us06web.zoom.us/j/83215932304...


ID meeting: 832 1593 2304
Cod acces: 813959

Vă așteptăm cu drag!

II zi

22 mai 2024

15:00 - 17:00

Larisa MARINESCU, psiholog, logoped, Centru de Reabilitare Medicală Neokinetica, or. Chișinău
Abordarea interdisciplinară în reabilitarea disfagiei. Rolul terapiei VitalStim


Elena GANTEA, psiholog, logoped, Spitalul Civil, or. Brescia, Italia
Tulburările de auz. Rolul profesiilor din domeniul sănătății și învățământului. Importanța cunoașterii și detectării semnelor timpurii

III zi

23 mai 2024

15:00 - 17:00

Tatiana REABOI, manager, grad didactic I, grad managerial II, Instituția Specială de Educație
Timpurie Nr. 135 pentru reabilitarea vederii copiilor cu dizabilități vizuale,
Implicarea cadrelor didactice în realizarea educației copiilor cu suferințe de vedere
pentru integrare cu succes în societate


Adriana SĂCULȚAN, educator, Instituția Specială de Educație Timpurie Nr.135 pentru
reabilitarea vederii copiilor cu dizabilități vizuale
Impactul regimului zilei asupra formării deprinderilor de orientare în mediu a copiilor cu
dizabilități senzoriale de vedere

IV zi

25 mai 2024

15:00 - 17:00

Tatiana COCIU, manager, grad didactic II, grad managerial II, Grădinița Incluzivă Nr.1 „Povestea”, or. Nisporeni
Abordarea educației incluzive în Instituțiile de Educație Timpurie


Olga MUNTEANU, educator, gr. didactic II, Grădinița Incluzivă Nr.1 „Povestea”, or. Nisporeni.
Educația centrată pe nevoile copiilor. Valența implicării familiei în educația copiilor cu CES


Reflecție și feedback

  • Facebook
bottom of page