top of page

Programul de formare profesională. Proiecte educaționale: elaborare, management, istorii de succes.

13 - 21 martie 2024

Conferință Zoom

Despre curs

Cursul de formare profesională „Proiecte educaționale: elaborare, management, istorii de succes" reprezintă o oportunitate valoroasă pentru cadrele didactice care doresc să își îmbunătățească competențele profesionale în acest domeniu.


Beneficiile participării la curs:

✅ Dezvoltarea competențelor manageriale: cursul îi ajută pe participanți să își dezvolte abilitățile de management, inclusiv planificarea, organizarea, coordonarea și evaluarea proiectelor educaționale.

Oportunități de Networking: participanții la curs au oportunitatea de a interacționa și de a colabora cu alți profesioniști din domeniul educațional, ceea ce poate duce la schimburi de idei și la dezvoltarea unor parteneriate valoroase.

Îmbunătățirea eficienței proiectelor: cadrele didactice vor învăța cum să gestioneze eficient resursele și timpul pentru a obține rezultate mai bune în proiectele lor educaționale.

Învățare din experiența altora: prin studierea istoriilor de succes, participanții vor putea să învețe din experiențele altor colegi și să aplice acele cunoștințe în propriile proiecte.

Dezvoltarea unei abordări structurate: cursul le oferă participanților o abordare structurată și sistematică în gestionarea proiectelor educaționale.

 

Dezvoltarea motivației și încrederii: creșterea motivației și încrederii participanților în abilitățile lor de management, ceea ce va duce la abordări proactive și eficiente în gestionarea proiectelor educaționale.

Îmbunătățirea calității educației: prin aplicarea cunoștințelor dobândite vom contribui la îmbunătățirea calității educației și la creșterea performanței școlare a tinerei generații.

Detalii despre eveniment

Înregistrare curs:

https://forms.gle/jX15URFotwi1EMbw9

Descoperiți formatorii nostri: 

https://www.facebook.com/100003137146481/videos/2779503152206964/

Cursul se va desfășura OnLine, pe platforma Zoom.

Participarea fără eliberarea certificatului este gratuită.

Vă așteptăm cu drag!

Program

I zi de formare

13 martie 2024

15:00 - 17:00

1. Stratan Victoria, dr., lector universitar, UPS "Ion Creangă"
Proiectul educațional: a ști, a face, a fi împreună

2. Palii Ala, formatoare
Tranformarea Educației prin proiecte reușite

3. Fenic Georgiana, formatoare
Motivația în proiect

II zi de formare

14 martie 2024

15:00 - 17:00

1. Leonte Tatiana, formatoare

Falca Liviu, elev, cl. a X-a, LT "Ion Creangă" din orașul Florești

Proiecte mici cu impact mare

 

2. Fenic Georgiana, formatoare

Reziliența în sistemul educațional - Modelul unei școli de reziliență

 

3. Iovu Elisaveta, dr. in filologie

Iordachi Ana, formatoare

Proiect național "Maratonul proiectelor de succes - prezentarea produsului în 180 de secunde"

III zi de formare

20 martie 2024

15:00 - 17:00

1. Corcimari Daniela, metodist principal, Direcția Învățământ Soroca
Mihalcean Drăgălina, formatoare

Inițierea proiectului educațional național "Bunica, floarea copilăriei mele", modalitate de promovare a
valorilor autentice 

2. Guțu Ludmila, formatoare

Parteneriate Educaționale Transnaționale - o inserție armonioasă de conținuturi și competențe

3. Pantaz Diana, șefa Direcției Generale Educație Florești

Proiecte Educaționale de succes implementate la nivel de raion 

IV zi de formare

21 martie 2024

15:00 - 17:00

1. Caciuc Lucia, șefa Direcției Generale Educație Strășeni

Mesagerii fideli în calea de integrare europeană. Activități în cadrul Clubului European, diseminare de
bune practici

2. Cazacioc Nadejda, doctorandă, UPS "Ion Creangă"

Inițierea proiectului educațional transdisciplinar "Cu Glorie prin Istorie: descoperirea și promovarea a
patrimoniului național și internațional"

4.jpg

Vorbitori

1.2..jpeg
1.3..jpeg
1.4..jpeg
3.jpeg
1.jpeg
1.1..jpeg
  • Facebook
bottom of page